redactioneel

Redactioneel

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, uitgevoerd in 2021, blijkt dat 3 op de 10 jongeren in Haaglanden (tweede/vierde klas middelbaar onderwijs) lichte tot ernstige psychische klachten hebben. 1 Tussen het ervaren van psychische klachten en stress bestaat een relatie: de meeste jongeren met psychische klachten (82%) voelen zich (zeer) vaak gestrest. Bij jongeren zonder psychische klachten is dat 30%. 2 Ook zijn jongeren met psychische klachten vaker ongelukkig en/of eenzaam dan jongeren zonder deze klachten.

Voor een deel van de jongeren zal dit tijdelijk zijn, en hoort dit bij de fase van hun leven. De klachten kunnen echter ook zodanig zijn, dat hulp nodig is, bijvoorbeeld wanneer sprake is van suïcidaal gedrag. De jeugdverpleegkundigen van de Centra voor Jeugd en Gezin spelen hierin een belangrijke rol. Wat die rol is, en wat zij nog nodig hebben om deze goed te vervullen, leest u in deze editie. Dit illustreert voor mij mooi de relevantie van de rol die de Jeugdgezondheidszorg speelt in het volgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer de media spreken over de zorg, gaat het vaak om huisartsenzorg en/of medisch-specialistische zorg. Die zorg staat onder druk. Op tijd problemen signaleren kan veel zorgkosten in de toekomst schelen en brengt daarnaast winst op de kwaliteit van leven met zich mee. Laten we daarom alstublieft ook het belang van preventieve zorg, zoals uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg, blijven benadrukken.


Het ‘alstublieft’ in de vorige alinea brengt mij bij de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’, waarover ook een artikel gaat in deze editie. Goede communicatie is essentieel voor het leveren van goede zorg. De cijfers zijn schrikbarend: ongeveer 70% – ruim twee derde – van de zorgverleners zet ondanks de ervaren noodzaak geen professionele tolk in. Zouden zij zich bewust zijn van de gevolgen van de inzet van kinderen als tolk? Waar de inzet van een professionele tolk soms meer lijkt te kosten dan het oplevert, ga ik er inmiddels van uit dat dit alleen voor de heel korte termijn geldt. Lees het artikel over de campagne, waarin ook tips worden gedeeld voor de inzet van een tolk.


Naast bovenstaande artikelen nog een serie van 3 bijdragen over bestaanszekerheid en gezondheid, recente cijfers over eenzaamheid bij jongvolwassenen, korte berichten en meldingen infectiezieken. Ik wens u veel leesplezier.

Irene van der Meer

Hoofdredacteur

Nog niet geabonneerd?
Meld u nu aan!

Referenties

  1. GGD Haaglanden. Psychische klachten [Online]. (Bezocht op 01 mei 2023); Hier online beschikbaar. 
  2. GGD Haaglanden. Factsheet Psychische klachten Haaglanden [Online]. (Bezocht op 01 mei 2023); Hier online beschikbaar.