Korte berichten

Gezondheid en welzijn van jongvolwassenen tijdens en na de coronapandemie 

De GGD’en en het RIVM onderzochten de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen (16- tot 26-jarigen) met de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (cGM Jongvolwassenen 2022). Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, die in regio Haaglanden is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden.


Omdat alle GGD’en deelnemen, is het mogelijk de resultaten van dit onderzoek op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De resultaten zijn voor 19 onderwerpen beschikbaar op de Gezondheidsgids van GGD Haaglanden: https://gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl/content/jongvolwassenen.


Daarnaast zijn hier factsheets te vinden met cijfers op gemeentelijk niveau: https://gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl/documents/Overige. De cGM Jongvolwassenen is onderdeel van de integrale GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor, die door het netwerk GHOR is opgesteld in het kader van de wettelijke taak om Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) uit te voeren. Ook het Nivel en het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum maken deel uit van dit netwerk. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van dit initiatief. Zie voor meer informatie de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/gor-covid-19

Geweld in Afhankelijkheids­relaties (GIA) Haaglanden: Regioplatform 1SociaalDomein

Werkt u op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, bijvoorbeeld als uitvoerend hulpverlener, ambtenaar, onderzoeker of vrijwilliger? Wilt u weten wanneer er een training is en nooit meer een uitnodiging missen? Webinars kunnen terugkijken én in contact komen met collega’s in de regio? Meld u dan aan op het regioplatform 1SociaalDomein Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Haaglanden: https://giahaaglanden.1sociaaldomein.nl/. Binnen dit platform helpen en vinden professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma’s. Om te versterken, te verbinden en te leren van elkaars ervaringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, vragen uit het netwerk en deskundigheidsbevordering.

Nieuwe koers én nieuw bestuur GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland presenteerde in maart jl. de nieuwe visie én een nieuw bestuur, met de ambitie: iedereen in Nederland voelt zich gezond. De afgelopen coronajaren waren voor iedereen bijzondere jaren, ook voor GGD GHOR Nederland. De nieuwe ervaringen en nieuwe rollen die de vereniging in die periode heeft ingenomen, leidden tot een herijking van de missie, visie en ambities van de vereniging.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Annette de Boer (Haaglanden), Thérèse Claassen (DPG Hart voor Brabant), Cees Vermeer (DPG Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ), Moniek Pieters (DPG Gelderland Zuid), Fons Bovens (DPG Zuid Limburg) en André Rouvoet als externe voorzitter.

Lees meer op: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/nieuwe-koers-nieuw-bestuur/

Bredere aanpak voor suïcidepreventie: SuNa wordt Sumona

Vanaf 8 mei jl. is het aanbod van suïcidepreventie in Haaglanden uitgebreid. De SuNa-methodiek (Suïcidepoging Nazorg), die alleen gericht was op nazorg na een suïcidepoging, is vervangen door de nieuwe Sumona-methodiek (Suïcidepreventie, monitoring en nazorg), waarbij ook primaire ondersteuning wordt geboden.

De afgelopen jaren is er door SuNa Den Haag, SuNa Rijnmond, GGZ Breburg, Supremocol en het Suïcidepreventie Centrum, hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe methodiek. Sumona biedt brede ondersteuning aan mensen die kampen met suïcidale gedachten én aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen. De ondersteuning kan bestaan uit suïcidepreventie gesprekken, monitoringscontacten en/of een intensiever casemanagementtraject. Door het betrekken van nieuwe aanmeldende partijen zoals huisartsen, Praktijkondersteuners Huisarts (POH’s) en jeugdartsen, komen jongeren en volwassenen eerder in beeld, waardoor suïcides kunnen worden voorkomen of recidieven van suïcidepogingen kunnen worden teruggedrongen. Zie ook https://www.sumona.nl/

Jaarverslag GGD Haaglanden 2022

GGD Haaglanden blikt in het meest recente jaarverslag terug op wat in 2022 is bereikt, naast het dagelijkse werk op het gebied van onder andere gezonde leefomgeving, epidemiologie, gezondheidsbevordering, seksuele gezondheid, toezicht kinderopvang, algemene infectieziektebestrijding, tbc, reizigersvaccinatie, publieksinformatie, beleids­advisering, forensische geneeskunde en ambulancezorg. Het was een bewogen jaar, waarin onder andere de aanhoudende coronapandemie, de uitbraak van Monkeypox en de Oekraïense vluchtelingenstroom speelden. Lees het jaarverslag hier: www.jaarverslag2022-ggdhaaglanden.nl

Haagsche Praat op locatie: (Publieke) Gezondheid en Ongedocumenteerden

GGD Haaglanden organiseert in samenwerking met Johannes Wier Stichting (JWS) en OKIA een ‘Haagsche Praat’ op locatie, midden in de Schilderswijk, over zorg aan ongedocumenteerden. Deze bijeenkomst heeft als aanleiding het afscheid van Alette Broekens bij GGD Haaglanden en het 25-jarig bestaan van de Koppelingswet.

  • Plaats: buurthuis De Mussen, Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag
  • Datum: dinsdag 13 juni
    - Inloop vanaf 15.30 en programma 16.00 – 18.00 uur en aansluitend borrel tot 19.00 uur
  • Doelgroep: zorg- en hulpverleners, netwerkpartners, geïnteresseerden

Accreditatie is aangevraagd. Aanmelden kan via: https://formulier.ggdhaaglanden.nl/Aanmelden-HP-extern-13_6_2023. De bijeenkomst is ook online te volgen.


Zoals in alle grote steden maken ook in Den Haag ongedocumenteerden deel uit van de samenleving. Het is één van de doelgroepen waar de GGD zich vanuit haar vangnetfunctie op richt en waar JWS voor opkomt: zorg aan mensen voor wie de toegang tot goede zorg niet vanzelfsprekend is. Op 1 juli 1998 werd de Koppelingswet van kracht: deze wet sloot alle overheidsvoorzieningen af voor ongedocumenteerden, op een paar uitzonderingen na, waaronder medisch noodzakelijke zorg.


Tijdens deze Haagsche Praat blikken we terug en vooruit: wat betekent dit voor de taken binnen de (publieke) gezondheidszorg? Hoe garanderen en borgen we die medisch noodzakelijke zorg? En hoe gaan we om met de meest kwetsbaren: chronisch zieken, ouderen, daklozen, als het sociale domein verder is afgesloten?

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH:

www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

De vertrouwde adviseur

Wil je dat jouw organisatie een sterkere rol krijgt in advisering? Of ben je als (medisch) professional expert in het sociale of fysieke domein en wil je meer impact? In deze module verbind je jouw dagelijkse praktijk aan concrete acties om je te ontwikkelen tot een vertrouwde adviseur.

Voor wie: beleidsmedewerkers, adviseurs en onderzoekers bij een GGD of Veiligheidsregio

Datum:   4 en 25 september en 9 oktober 2023 (9:00-12:30 uur)

Kosten:   € 680

Locatie:  Online

www.nspoh.nl/de-vertrouwde-adviseur-4

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen

Als professional in de volksgezondheid wil je weten welke prioriteiten de aandacht verdienen. Wat de ontwikkelingen zijn, welke problemen zich voordoen en wat hun impact is op de volksgezondheid. Wil je je kennis over de actuele stand van de wetenschap bijspijkeren? En leren hoe die zich verhoudt tot je eigen praktijk? Je leert het in deze module. Voor wie: professionals die werkzaam zijn op het gebied van volksgezondheid. 

Datum:    4 en 21 september, 5 en 12 oktober en 2 november 2023

Kosten:    € 2.755

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/volksgezondheidsproblemen-beter-begrijpen-groep-2-2

Jobcrafting: zelfsturing in je werk 

Een leukere baan zonder weg te gaan. Vergroot je werkplezier door te jobcraften. Medewerkers die jobcraften zijn gelukkiger en meer bevlogen, doordat ze de regie pakken in het werk. Klinkt je dat als muziek in de oren? Doe dan mee met deze nieuwe training. Voor wie: professionals in public en occupational health.

Datum:    19 september 2023

Kosten:    € 450

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/jobcrafting-zelfsturing-in-je-werk-4

Omgaan met weerstand

Als adviseur kun je te maken krijgen met mensen die het oneens zijn met je voorstel om een verandering in een organisatie door te voeren. Wil jij leren hoe je het probleem kunt benoemen, erkennen en bevragen? Zodat je niet verzandt in discussie? Wil je leren hoe je blokkades en impasses kunt ombuigen in de goede richting? Doe dan deze tweedaagse, praktijkgerichte module.

Voor wie: artsen werkzaam in de public health die adviseren of veranderingen begeleiden. Ook andere professionals die betrokken zijn bij advisering en het begeleiden van vernieuwingen en veranderingen in organisaties kunnen deelnemen.

Datum:    6 en 20 september 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/omgaan-met-weerstand-9

Strategie en beleid in de publieke gezondheid

Werk je in de publieke gezondheid en wil je leren hoe je in dat complexe veld strategisch opereert? Leer hoe je het krachtenveld analyseert en tot een sterk strategisch beleid komt.

Voor wie: professionals in de public health, zoals beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en onderzoekers met een academisch denk- en werkniveau en werkzaam in de volksgezondheidsector.

Data:        11, 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november 2023

Kosten:    € 4.470

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/strategie-en-beleid-in-de-publieke-gezondheid-groep-4

Lobbyen en netwerken

Hoe krijg je jouw onderwerp op de (politieke) agenda? In deze tijd werken ook beleidsambtenaren veel thuis. Wie niet voor het coronadossier actief is, heeft juist nu wellicht tijd om zich in jouw dossiers te verdiepen. Daarom kan jouw lobby-aanpak juist nu extra succesvol zijn. Ontdek hoe je je netwerk optimaal inzet en hoe je met lobbyen invloed uitoefent op de agenda’s van relevante partijen. Aan de hand van een persoonlijk lobby-doel ontwerp je een plan.

Voor wie: professionals in de public en occupational health.

Data:        21 september en 2 oktober 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken-7