gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage jongvolwassenen in Haaglanden (16-25 jaar) dat zich sterk eenzaam voelt.

Bij eenzaamheid ervaart iemand een gemis aan betekenisvolle sociale relaties, voelt iemand zich er niet bij horen of ertoe doen. 1 Het is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin bestaande relaties worden afgewogen tegen de eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Het gevoel van gemis in kwaliteit van bestaande relaties of in het aantal bestaande contacten, kan leiden tot eenzaamheid. Het ervaren van eenzaamheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een mogelijk verhoogd risico op dementie, hartaandoeningen, beroerte en diabetes. Ook kan eenzaamheid leiden tot depressie, suïcide en een hogere kans op overlijden. 2


Aan de hand van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (cGM JV) is eenzaamheid in kaart gebracht met behulp van zes vragen, over onder andere: het hebben van voldoende mensen om op terug te vallen of zich nauw verbonden te voelen, het zich vaak in de steek gelaten voelen of het missen van mensen om zich heen.

In Haaglanden voelt 27% van de jongvolwassenen zich sterk eenzaam

Uit de cGM JV blijkt dat in Haaglanden bijna twee derde (64%) van de jongvolwassenen (16-25 jaar) zich de laatste tijd enigszins tot sterk eenzaam voelt; 37% enigszins en 27% sterk eenzaam. Het percentage Haaglandse jongvolwassenen dat zich sterk eenzaam voelt, varieert van 19% in Midden-Delfland tot 33% in Den Haag (zie figuur). Het percentage jongvolwassenen in Haaglanden dat zich enigszins tot sterk eenzaam voelt, is vergelijkbaar met landelijk (63% enigszins tot sterk; 36% enigszins en 27% sterk eenzaam).


In Haaglanden voelen meer jongvolwassen vrouwen dan mannen zich sterk eenzaam (32% versus 22%). Onder jongvolwassenen met een mbo-opleiding komen gevoelens van sterke eenzaamheid meer voor (35%) dan bij jongvolwassenen met een hbo-opleiding (23%) of wo-opleiding (21%).


Tussen de verschillende leeftijdsgroepen (16-17 jaar; 18-20 jaar; 21-25 jaar) is er geen verschil in het zich sterk eenzaam voelen.


De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een extra Gezondheidsmonitor die in het voorjaar en de zomer van 2022 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, om de gevolgen van de coronapandemie op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen (16-25 jaar) in kaart te brengen. Meer resultaten van deze Gezondheidsmonitor zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl

Referenties

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén tegen een­zaamheid. Actieprogramma 2022-2025. [Online]. (Bezocht op 14 mrt 2023); Hier online beschikbaar.
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eenzaamheid; oorzaken en gevolgen [Online]. (Bezocht op 1 mrt 2023); Hier online beschikbaar.