redactioneel

Redactioneel

De in ontwikkeling zijnde technologieën maken het ons zo makkelijk om steeds meer en steeds efficiënter gebruik te maken van beeldschermen. U leest dit Bulletin waarschijnlijk ook online. Dat terwijl het eerste artikel gaat over de negatieve effecten van te veel beeldschermgebruik, specifiek bij kinderen.


GGD Haaglanden, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Den Haag, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, en de Haagse Hogeschool brachten in kaart welk deel van de jeugd in de regio Haaglanden voldoet aan de norm voor beeldschermgebruik. Kent u die norm? Zegt de getallenreeks 20-20-2 u iets? Veel ouders weten niet wat te veel beeldschermgebruik is voor kinderen.

En vast ook niet wat de richtlijnen voor zichzelf zijn. Vaak heb ik de neiging om de stelling ‘mensen moeten meer kennis hebben’ te nuanceren. Omdat er vaak al veel kennis is, en meer kennis dus niet de ingang is voor het verbeteren van gezondheid en welzijn. Dat gaat niet op voor het onderwerp beeldschermgebruik. Een resultaat uit dit onderzoek is dat kennis hierover ontoereikend is. Vanuit verschillende kanten heb ik dit ook bevestigd gekregen. Kunt u zelf makkelijk achterhalen wat de norm voor beeldschermgebruik is? Ik ga ervan uit dat het artikel u hierover in ieder geval helderheid verschaft.


In dit Bulletin staat ook een mooi interview met Paul Uitewaal, die met pensioen gaat. Paul was jarenlang werkzaam als huisarts, gecombineerd met een baan als onderzoeker bij de GGD. Als persoon verbond hij op die wijze de praktijk aan het onderzoek. Maar ook, en dat illustreert het interview heel goed, de wereld van de eerstelijnszorg (huisarts) en de nuldelijnszorg (GGD). Hij paste al jaren toe wat nu vernieuwend lijkt, onder andere ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). De poster van Loesje waarop staat ‘dat het veel lekkerder dweilen is als je weet dat er ondertussen tenminste iemand probeert de kraan te repareren’, was voor hem dan ook heel herkenbaar (www.loesje.nl).


En hoe zit het dan met dat Integraal Zorgakkoord (IZA)? Daarop proberen mijn collega Jessica Michgelsen en ik antwoord te geven. Er speelt veel en veel hangt met elkaar samen. ‘Ik snap daar helemaal niets van’ horen wij dan ook regelmatig. Het artikel over hoe we in GGD-regio Haaglanden werken aan het IZA is een poging om dit inzichtelijk te maken. Heeft u aanvullingen of interessante andere zienswijzen? Laat het de redactie weten!


Gerelateerd aan het IZA, maar ook aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), is de Ketenaanpak Valpreventie. Vallen is te voorkomen en dat is zinvol, want het kost ouderen en hun naasten veel kwaliteit van leven en de maatschappij geld. Ik hoop dat we vaker zicht kunnen geven op dit soort ontwikkelingen. Niet alleen om te erkennen wat daar allemaal bij komt kijken, maar ook om duidelijk te maken hoe ingewikkeld de opgave is om al die verschillende aspecten en partijen in de keten aan elkaar te verbinden.


Veel leesplezier!

Irene van der Meer

Hoofdredacteur

Nog niet geabonneerd?
Meld u nu aan!

Referenties

  1. x