Korte berichten

Kennisuitwisseling Jeugd in onderzoek – 26 september 2024

Donderdag 26 september 2024 vindt de nieuwe editie van Jeugd in Onderzoek plaats in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. Het thema van dit jaar is: Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave.
Meer informatie en inschrijven via deze link.

Jaarverslag GGD Haaglanden 2023

GGD Haaglanden is dé organisatie voor publieke gezondheid in regio Haaglanden. Wij helpen de meer dan 1,1 miljoen inwoners van de negen gemeenten om gezond op te groeien, gezonder te leven en langer gezond te blijven. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan inwoners die kwetsbaar zijn en die vanuit een publieke verantwoordelijkheid extra zorg nodig hebben. Gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor publieke gezondheid, samen met ketenpartners.

Het jaarverslag 2023 is hier beschikbaar.

Masterclass ‘Do’s en don’ts van jongerenparticipatie in onderzoek’ - 15 november 2024

Om onderzoek te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren, is het van groot belang om hen hierbij actief te betrekken. Maar hoe werk je samen op een manier die ook écht van betekenis is voor zowel onderzoekers als jongeren? Dat leert u in de masterclass die ZonMw in samenwerking met YoungXperts aanbiedt.  

Voor wie: Onderzoekers die (enigszins) ervaring hebben met jongerenparticipatie of hier op korte termijn concrete onderzoeksplannen voor hebben, zijn welkom om deel te nemen. Onderdeel van de masterclass is het inbrengen van een casus of vraagstuk om hiermee aan de slag te gaan.
Wanneer: 15 november 2024; 10.00 - 17.00 uur.
Waar: Social Impact Factory in Utrecht
Meer informatie is hier beschikbaar: Inschrijven kan vanaf begin september.

Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 is door alle GGD’en, in samenwerking met het RIVM, in 2e en 4e klassen van het regulier voortgezet onderwijs de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (GM Jeugd 2023) uitgevoerd. Deze landelijke monitor vindt elke 4 jaar plaats en heeft als doel inzicht te geven in de gezondheid en het welzijn van jongeren. De afdeling Epidemiologie en Beleidsadvies van GGD Haaglanden heeft de GM Jeugd 2023 uitgevoerd in de regio Haaglanden.

In 2021 vond een extra GM Jeugd plaats, om de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van de doelgroep te onderzoeken. Resultaten van de GM Jeugd 2023 geven dan ook een beeld van hoe het met de gezondheid en leefstijl van jongeren is gesteld ná de coronapandemie.


In de editie van 2023 zijn voor het eerst vragen gesteld over actuele onderwerpen als online gokken, wapenbezit en zorgen over het klimaat en/ of oorlogen.

Omdat alle GGD’en deelnemen, is het mogelijk de resultaten van dit onderzoek op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De resultaten van de GM Jeugd 2023 en factsheets per Haaglanden-gemeente, zijn te vinden op de Gezondheidsgids van GGD Haaglanden. Het nieuwsbericht is hier beschikbaar.


Alle deelnemende scholen hebben een schoolprofiel ontvangen met daarin resultaten van het onderzoek voor hun eigen school. Landelijke cijfers staan op de website van het RIVM en VZinfo.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Dit jaar doen de GGD’en en het RIVM weer een meting onder jongvolwassenen om in beeld te krijgen hoe het ervoor staat met hun gezondheid. In de regio Haaglanden wordt deze Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Epidemiologie & Beleidsadvies van GGD Haaglanden.

De monitor is live gegaan op 8 april jl. en zal in ieder geval openstaan tot en met 7 juli 2024. Kent u jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 25 jaar? Motiveer hen om mee te doen! De vragenlijst is hier beschikbaar.


De resultaten zullen naar verwachting begin 2025 openbaar gemaakt worden.  

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD’en, GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen met het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van dit initiatief. Meer informatie is hier beschikbaar.

Geboortezorg Zoetermeer

GGD Haaglanden deed in opdracht van de gemeente Zoetermeer onderzoek naar mogelijke gevolgen van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer, op de gezondheid en het welzijn van zwangeren en baby’s. Aanleiding was de aankondiging van het HagaZiekenhuis dat het zorgaanbod in Zoetermeer zal veranderen, met een mogelijke sluiting van de acute geboortezorg in het ziekenhuis.

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn individuele interviews gehouden met zwangere en net bevallen vrouwen, verloskundigen, een klinisch verloskundige en gynaecologen. Aanvullend is literatuuronderzoek gedaan naar de invloed van een langere reistijd naar het ziekenhuis, op zwangerschapsuitkomsten.

Zowel de professionals als zwangere en net bevallen vrouwen, verwachten dat een sluiting van de verloskamers in Zoetermeer een negatieve impact zal hebben. Door sluiting wordt de reistijd langer en komen de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg mogelijk onder druk te staan. Dit kan directe gezondheidsrisico’s opleveren, maar ook indirect effect hebben op de gezondheid en het welzijn van zwangeren en baby’s. Het volledige rapport is hier beschikbaar.  
Het HagaZiekenhuis maakte met een voorgenomen besluit op 18 april 2024 bekend ervoor te kiezen om de afdeling acute geboortezorg in Zoetermeer te behouden. Hier online beschikbaar.


Een definitief besluit volgt in juli 2024.  

Nieuwsbrief Onderzoek Bloesem

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. Met het onderzoek Bloesem: het terugdringen van syndemische kwetsbaarheid [*] (gefinancierd door NWO en ZonMw), gaan onderzoekers van het LUMC, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden samen met bewoners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan de slag om een structurele aanpak te ontwikkelen om gezondheidsongelijkheden te verminderen. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt tot september 2026.

Bekijk de meest recente nieuwsbrief en ontdek het laatste nieuws, boeiende blogs, aankomende evenementen en recente publicaties: hier online beschikbaar

Handreiking klimaatadaptatie en Gezondheid

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van de toenemende hitte, een langer allergieseizoen en infectiezieken. Reden te meer om ons snel weerbaar te maken tegen klimaatverandering en om gezondheidsaspecten in beleidsplannen te verankeren. Meerdere GGD’en, waaronder GGD Haaglanden, en het RIVM schreven daarom de Handreiking Klimaatadaptatie en Gezondheid. De handreiking richt zich op de thema’s hitte, Uv-straling en infectieziekten, die steeds belangrijker worden door klimaatverandering en waarop de GGD een rol heeft.


Meer over de handreiking is hier online beschikbaar.


Let op: U kunt de Handreiking alleen inzien als u toegang heeft tot Kennisnet van GGD GHOR. Heeft u dat niet, vraag de handreiking dan op bij diana.vandongen@ggdhaaglanden.nl.

Awpg Lumens heeft een nieuwe website

In de vorige editie brachten we het nieuws dat de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) Noordelijk Zuid-Holland voortaan onder de naam awpg Lumens verdergaat. De naam Lumens staat symbool voor het verlichten van paden, het bieden van inzichten en het verhelderen van kwesties. Als medische term voor ruimte, benadrukt Lumens onze rol in het faciliteren van mogelijkheden voor een gezondere samenleving. Het symboliseert de verlichting van het woord ‘mens’ door een lichtbron.


Intussen is er een nieuwe website, met onder andere onze thema’s en projecten en onze agenda. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief: deze is hier beschikbaar.

Grote zorgen om dalende vaccinatiegraad in Den Haag

De vaccinatiegraad onder kinderen is in alle wijken van Den Haag flink gedaald. De dalende trend is al langer ingezet, ook landelijk en in de G4 (4 grote steden).


De afdeling Epidemiologie en Beleidsadvies van GGD Haaglanden analyseerde de vaccinatiegraad in Den Haag per stadsdeel en wijk voor verslagjaar 2023. De resultaten staan beschreven in het rapport Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Den Haag (hier online beschikbaar) en zijn vindbaar via de online Gezondheidsgids, op het dashboard Vaccinatiegraad (hier online beschikbaar).


Om kinderen goed te beschermen tegen infectieziekten, is een vaccinatiegraad van 90% nodig. Voor mazelen is dit zelfs 95%. Door de dalende vaccinatiegraad dreigen uitbraken van besmettelijke en potentieel dodelijke infectieziektes zoals mazelen en kinkhoest. Zo is in Den Haag bijvoorbeeld de gemiddelde BMR-vaccinatiegraad (tegen onder andere mazelen) onder 2-jarigen nog slechts 85,7%. In de stadsdelen Escamp, Laak en Centrum is dit zelfs maar 75%.


Om de gezondheid van inwoners te beschermen, neemt de gemeente Den Haag extra maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH: www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

 Van mentaal werkvermogen naar werk

De maatschappij vraagt veel van werknemers. Veel functies doen een sterk beroep op mentale vermogens. Bij duurzame inzetbaarheid en re-integratie worden hierover dan ook veel vragen gesteld. Wilt u meer zicht krijgen op het complexe verband tussen mentaal werkvermogen en concrete arbeidsmogelijkheden? Zodat u mensen optimaal kunt adviseren? Volg dan deze tweedaagse module.

Voor wie: Voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en andere professionals in occupational health, die te maken hebben met moeizame re-integratieprocessen, vanwege (mogelijk) verminderd mentaal werkvermogen


Data:       13 en 27 september 2024
Locatie:   Utrecht

Kosten:   € 960


https://www.nspoh.nl/van-mentaal-werkvermogen-naar-werk-7/

Impact in de eerste tien seconden

Heeft u een verhaal dat iedereen in de public of occupational health moet horen? Omdat u klanten goed wilt adviseren, collega’s wilt informeren of samenwerkingspartners wilt overtuigen? Leer hoe u uw publiek in de eerste 10 seconden meetrekt in uw verhaal.


Voor wie: Artsen, verpleegkundigen en niet-artsen die werkzaam zijn in de public of occupational health

Data:      26 september 2024

Locatie:  Utrecht
Kosten:  € 477


https://www.nspoh.nl/impact-in-de-eerste-tien-seconden-9/

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding!

Persoonlijk leiderschap krijgt een steeds centralere rol in de medische wereld. Het betekent dat u weet wie u bent, wat u wilt en hoe u dat gaat realiseren. U hoeft dus geen geboren leider te zijn om persoonlijk leiderschap te tonen. Wilt u uw eigen meerwaarde leren inzien? Volg deze module en krijg meer gedaan in het werk.

Voor wie: Sociaal geneeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen en gezondheidsprofessionals

Datum:     23 september 2024

Locatie:    Utrecht
Kosten:     € 477


https://www.nspoh.nl/persoonlijk-leiderschap-zo-neem-je-de-leiding-11/

Jobcrafting: zelfsturing in je werk

Een leukere baan zonder weg te gaan. Vergroot uw werkplezier door te jobcraften. Medewerkers die jobcraften zijn gelukkiger en meer bevlogen, doordat ze de regie pakken in het werk. Klinkt dat als muziek in de oren? Doe dan mee met deze training.

Voor wie: Professionals in occupational en public health.

Data:       30 september 2024
Locatie:   Utrecht

Kosten:    € 477


https://www.nspoh.nl/jobcrafting-zelfsturing-in-je-werk-5/

* Mensen met een lagere sociaaleconomische positie hebben een minder goede gezondheid, doordat ze in sociaal minder goede omstandigheden leven. Dat leidt vervolgens vaak tot meer stress en weer andere gezondheidsproblemen. Dit patroon van sociaaleconomische clustering van gezondheidsproblemen wordt ook wel syndemisch genoemd.

6

x

Data:        21 september en 2 oktober 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken-7