colofon

Juni 2024, 59ste jaargang nr. 2

REDACTIE

drs. Mary P.H. Berns, GGD Haaglanden (kernredacteur)
dr. Prataap K. Chandie Shaw, internist, Haaglanden Medisch Centrum
Thomas Eckhardt MPH, arts, GGD Haaglanden (kernredacteur)
drs. Joop de Jong, psychiater, PsyQ /Parnassia Groep
drs. Merel Mattousch MPH, arts M&G, jeugdarts CJG Den Haag
dr. ir. Irene M. van der Meer, GGD Haaglanden (hoofdredacteur)
Nelly van der Meer MSc, GGD Haaglanden (redactiesecretaris/eindredacteur)

Jessica Michgelsen MSc, GGD Haaglanden (kernredacteur)
drs. Regina M. van der Meer, GGD Haaglanden (kernredacteur)
dr. Richard Starmans, huisarts
drs. Janine E.C.M. Vervoordeldonk, GGD Haaglanden

Bekijk en download
de PDF van
deze editie

redactieadres

Redactieadres: GGD Haaglanden, Postbus 16130, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres: Westeinde 128, Den Haag

Meerdere exemplaren kunnen worden besteld bij GGD Haaglanden.

Telefoon: (088) 355 01 00.

e-mail: epibul@ggdhaaglanden.nl

Epidemiologisch Bulletin op internet

www.ggdhaaglanden.nl/epibul

Vormgeving

Haagsblauw

Uitgave

GGD Haaglanden

Technische realisatie

H5mag, Den Haag

Het Epidemiologisch Bulletin is een kwartaaluitgave van GGD Haaglanden. Het blad heeft een semiwetenschappelijk karakter en belicht gezondheidsproblemen in de regio Haaglanden en het beleid dat wordt gevoerd om deze problemen het hoofd te bieden. Daarnaast bevat het Bulletin uitkomsten van recent epidemiologisch onderzoek op het terrein van de volksgezondheid.  


De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van het Bulletin. Overname van artikelen is in veel gevallen mogelijk in overleg met de redactie. De richtlijnen voor auteurs staan op de website van GGD Haaglanden.

Nog niet geabonneerd?
Meld u nu aan!

Ontvangt u het blad als gedrukt exemplaar en wilt u zich hiervoor afmelden? Geef uw adresgegevens dan door. Of heeft u andere vragen? Neem contact op met de redactie.


ISSN 0921-6219