gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage volwassenen en ouderen (18 jaar en ouder) dat vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Voor dit overzicht wordt onder vrijwilligerswerk verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sport- of buurtvereniging, kerkbestuur, school), onbetaald wordt uitgevoerd. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben op de gezondheid, doordat het je persoonlijke groei bevordert, de regie over het eigen leven versterkt, je sociale netwerk vergroot en een gevoel van voldoening geeft. Daarentegen kunnen gezondheidsproblemen het doen van vrijwilligerswerk belemmeren. 1 De maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligerswerk is groot.

In de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is aan deelnemers de vraag gesteld: ‘Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging, kerkbestuur, school) onbetaald wordt uitgevoerd’. In Haaglanden doet ruim 1 op de 5 (22%) inwoners van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht varieert van 19% in Den Haag tot 32% in Midden-Delfland.   


Het percentage inwoners in Haaglanden dat vrijwilligerswerk verricht is iets lager dan landelijk (25%). Ook is het percentage vrijwilligers in Haaglanden ten opzichte van 2016 afgenomen (25% in 2016 versus 22% in 2022).

Ruim 1 op de 5 inwoners in Haaglanden van 18 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk

Er is geen verschil tussen de percentages mannen en vrouwen die vrijwilligerswerk doen. Onder de oudere inwoners is het percentage vrijwilligers hoger: 26% bij de 65-plussers, vergeleken met 22% bij de 35- tot en met 64-jarigen en 18% bij de 18- tot en met 34-jarigen.   

Hoe hoger opgeleid, hoe hoger het percentage vrijwilligers. Onder inwoners zonder opleiding, alleen basisonderwijs, lbo of mavo doet 16% vrijwilligerswerk. Bij inwoners met een mbo-, havo- of vwo-diploma is dat 21% en bij inwoners met een hbo- of wo-opleiding 26%. Van inwoners die moeite hebben met rondkomen doet 17% vrijwilligerswerk, versus 23% van inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Relatief meer gehuwden/ samenwonenden dan alleenstaanden doen vrijwilligerswerk (25% versus 20%).  

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een extra Gezondheidsmonitor die in het najaar van 2022 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het RIVM en het CBS. Het is bedoeld om extra inzicht te krijgen in de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen tijdens en na de coronapandemie. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl 

Referenties

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Participatie; vrijwilligerswerk [Online]. (Bezocht op 13 mrt 2024); Hier online beschikbaar.