redactioneel

Redactioneel

Steeds meer wordt erkend hoe belangrijk de leefomgeving is voor de (ervaren) gezondheid van de inwoners. Zelf denk ik dan als eerste aan groen, aan beweegruimte en aan speeltuinen. En sinds ik regelmatig met een kinderwagen heb rondgelopen, denk ik ook aan obstakels op de stoepen (fietsen, scooters) en aan hoe mensen in rolstoelen daar langs moeten komen. Leefomgeving is echter nog veel breder. Er zijn veel belangen en professionals van verschillende organisaties zijn ermee bezig. Het eerste artikel gaat over de luchtkwaliteit. Ook een heel relevant aspect van de leefomgeving, zeker als het gaat om gezondheid. 

Collega’s berekenden wat de gezondheidsschade in Haaglanden is ten opzichte van het inademen van schone lucht. Hierbij gaat het om vroegtijdige sterfte, hart- en vaatziekten, longkanker, beroerte, astma bij kinderen, afname van de longcapaciteit bij kinderen en een lager geboortegewicht. Wat blijkt: de gezondheidsschade blijkt in Haaglanden groter dan in Nederland.


In het artikel erna gaat het om de rol van de provincie in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Een relatief nieuwe rol, zoals u in het artikel kunt lezen. Hierin worden begrippen als omgevingsvisie, positieve gezondheid, de definitie van een gezonde leefomgeving en Blue Zone aan elkaar verbonden.


Als hoofdredacteur ben ik niet alleen tevreden over de inhoud van bovenstaande artikelen, maar ook zeer content dat er nu 2 artikelen over het onderwerp leefomgeving verschijnen. In 2019 publiceerde het Epidemiologisch Bulletin een themanummer over leefomgeving, omdat de redactie vond dat dit thema weinig aan bod kwam. 1 Ook eind vorig jaar verscheen er over het onderwerp een reportage, waarin kinderen foto’s van hun eigen wijk (Molenwijk; Laak) hadden gemaakt. 2 Met nu weer 2 artikelen is het thema leefomgeving geheel terecht volwaardig ingebed in het Bulletin. Ik verwacht en hoop dat we in de toekomst meer interessante artikelen over de leefomgeving kunnen publiceren.


Waarbij ik er niet aan voorbij wil gaan dat in deze editie ook weer andere relevante onderwerpen aan bod komen. De opvang van dak- en thuisloze mensen bijvoorbeeld, heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Hierover gaat het artikel over de permanente winteropvang. En over de ontwikkeling van het Miles zorghorloge voor mensen met een ernstige psychische aandoening, leest u ook meer in deze editie. De meldingen infectieziekten die elk kwartaal aan bod komen, de rubriek Gezondheid in cijfers (dit keer over het percentage overgewicht bij volwassenen) en de diverse korte berichten maken het Bulletin compleet. In mijn ogen een divers blad, met aandacht voor relevante ontwikkelingen. Ik wens u veel leesplezier.

Irene van der Meer

Hoofdredacteur

Nog niet geabonneerd?
Meld u nu aan!

Referenties

  1. GGD Haaglanden. Epidemiologisch Bulletin – themanummer Leefomgeving en Gezondheid [Online]. 2019 (Bezocht op 27 okt 2023); Hier online beschikbaar.
  2. Bel LG, Bruins J, van der Meer IM. Photovoice: Beeldverhalen over de leefwereld van kinderen in Molenwijk (Laak) [Online]. December 2022 (Bezocht op 27 okt 2023); Hier online beschikbaar.