Korte berichten

Symposium Gezonde Leefomgeving 7 december 2023

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen, voorkomt ziekte, kan zelfs gezondheid bevorderen en bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Juist voor kwetsbare inwoners is het waardevol als de directe leefomgeving gezond is.

Het symposium Gezonde Leefomgeving gaat in op uitdagingen bij het doen van onderzoek onder kwetsbare inwoners en oplossingen daarvoor. Verder komen de laatste inzichten uit onderzoeksprojecten ruim aan bod en is er een netwerkmarkt om kennis te maken met alle facetten van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL).

Voor wie: exclusief voor medewerkers van GGD’en, universiteiten, hogescholen en het RIVM die zich bezighouden met het onderwerp gezonde leefomgeving
Datum: donderdag 7 december
Tijd: 12.30 tot 17.00 uur
Locatie: Cursus- en vergaderlocatie Domstad (dichtbij station Utrecht Centraal)

Meer informatie en inschrijven is hier online beschikbaar.

Congres Bouwen aan een Preventie-infrastructuur 7 december 2023

Op 7 december 2023 organiseren GGD GHOR, Alles is gezondheid en De Congreszaak het Congres Bouwen aan een Preventie-infrastructuur in Stadion Galgenwaard, Utrecht.
 
Transitie van zorg naar gezond
Preventie is niet een kwestie van een pilotje hier en een projectje daar. In GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorg Akkoord) is daarom afgesproken om met elkaar te gaan bouwen aan een duurzame preventie-infrastructuur. Een preventielandschap waarbij niet langer ziekte en zorg, maar investeren in gezondheid centraal staat. Wat is er nodig om tot een duurzame preventie-infrastructuur te komen? Hoe ga je over de lijnen van de zorg en overheden heen samenwerken? Welke goede voorbeelden en geleerde lessen zijn er? En wat zijn de ervaringen in het buitenland?

Sprekers en opzet
Met plenaire presentaties van Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid), Florien van der Windt (VWS), Andre Rouvoet (GGD GHOR), Paul van der Velpen, Michael Rutgers (Samenwerkende Gezondheidsfondsen), Niels Chavannes (LUMC) en de VNG.
Daarnaast zijn er 2 ronden met parallelsessies. U kunt hierbij steeds kiezen uit 4 sessies. De middag eindigen we met een rondetafelgesprek over het GALA-akkoord.
 
Voor wie?
Het congres is interessant voor iedereen die betrokken is bij preventie, in 1 dag wil vernemen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op preventiegebied en wil meebouwen aan een toekomstbestendige preventie-infrastructuur.
 
Het gehele programma is hier beschikbaar.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Dit najaar is door alle GGD’en de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 uitgezet. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt eens in de 4 jaar plaats. Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren. Scholieren vulden de vragenlijst in september, oktober of november tijdens een lesuur op school in. De resultaten zijn halverwege 2024 beschikbaar. 

Online info-uur Pharos Kritieke momenten 11 december 2023

Vanuit de werkgroep Ziekenhuizen en Klinieken van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden worden dit jaar 4 online info-uren georganiseerd. Iedereen is welkom, ook niet-leden van de werkgroep of alliantie.

Kritieke momenten
Het onderwerp van dit info-uur is ‘Kritieke momenten’. Er worden voorbeelden besproken van momenten waarop iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden in ziekenhuis of kliniek problemen kan ervaren, zoals het ontslag, het preoperatieve traject of het verkrijgen van toestemming. Er komen ziekenhuizen aan het woord over hun ervaringen en manieren om dit aan te pakken.

Het info-uur vindt plaats op 11 december 2023, van 16.00 tot 17.00.

Meer informatie en aanmelden?
Zie hier.

Podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’

Voor de Haagse Week Tegen Mensenhandel, die plaatsvond van 9 tot en met 13 oktober jl., heeft GGD Haaglanden de podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’ ontwikkeld. Doel van deze reeks is om bewustwording te creëren rond het belang van het signaleren van mensenhandel en weten waar je terecht kunt voor hulp en/of ondersteuning.  

De podcastserie omvat 2 verhalen van slachtoffers van mensenhandel en gesprekken met professionals die betrokken zijn bij het bestrijden van deze zware vorm van criminaliteit. Ook zijn we de straat op gegaan om Haagse inwoners te vragen wat zij weten over mensenhandel.

De podcastserie ‘Samen tegen Mensenhandel’ is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag en in samenwerking met SHOP, AVIM, Comensha, Stevig en het Openbaar Ministerie.

Beluister de podcastserie hier.

IZA-regiobeelden online te bekijken

Eén van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) was het opleveren van regiobeelden halverwege 2023. Deze zijn per zorgkantoorregio (zorgverzekeraars) en per ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) beschikbaar, met informatie over demografie, gezondheid, determinanten van gezondheid en zorggebruik.

Zie hier.

Via de kaart kunnen de regiobeelden van alle zorgkantoorregio’s worden bekeken. In de GGD-regio Haaglanden zijn 3 regiobeelden van toepassing:

  • Zorgkantoorregio Haaglanden: Zoetermeer, Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk;
  • Zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland: Delft, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, en 4 gemeenten uit GGD-regio Rotterdam-Rijnmond (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Lansingerland);
  • ROAZ-regio West: alle gemeenten in GGD-regio Haaglanden en GGD-regio Hollands Midden.

De zorgkantoorregiobeelden zijn opgesteld door zorgverzekeraars en gemeenten in samenwerking met de GGD’en en diverse zorgaanbieders. De ROAZ-regiobeelden door de Netwerken Acute Zorg, waarbij in ROAZ-regio West de beide GGD’en hebben bijgedragen.

Wat in onze regio opvalt zijn de diversiteit (gezondheidsverschillen), die vooral in zorgkantoorregio Haaglanden groot is, en de dubbele vergrijzing (relatief meer 65-plussers én meer 80-plussers). Dit zal leiden tot een grotere zorgvraag én een kleiner aanbod van zorgprofessionals.

Indeling zorgkantoorregio’s

Rapport: Jeugdgezondheidszorg levert belangrijk werk, maar moet ook taken laten liggen

De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld dat gemeenten ervoor uittrekken. Dat verschilt nogal per regio. Er blijven soms taken liggen. Dat speelt bijvoorbeeld in de geboortezorg, de zorg aan asielkinderen en bij het signaleren van huiselijk geweld waar kinderen het slachtoffer van zijn. De jeugdgezondheidszorg kan de eigen regionale organisaties ook nog verbeteren. Dat blijkt uit een inventarisatie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij de regionale organisaties in de jeugdgezondheidszorg. Dat zijn GGD’en, de Centra voor Jeugd en Gezin en andere zorgaanbieders.


Lees hier het eindrapport.

Hoe kunnen we de behandeling van tuberculosepatiënten verbeteren? Proefschrift van Natasha Van ‘t Boveneind-Vrubleuskaya

Op 20-09-2023 is Natasha Van ’t Boveneind-Vrubleuskaya, arts Maatschappij + Gezondheid, tuberculosebestrijding, werkzaam bij GGD Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum TBC van Zuid-Holland, gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen op het proefschrift Treatment outcomes and medication management of tuberculosis.
 
Tuberculose (TB) is een bacteriële infectieziekte. De meerderheid van TB-patiënten in Nederland wordt met succes behandeld, maar voor een deel moet de behandeling worden verlengd vanwege complicaties. Voor een kleine groep patiënten lukt de behandeling niet. Natasha richt zich in dit proefschrift op de veelzijdige geneeskundige benadering om de behandeling van TB te optimaliseren en de behandelresultaten te verbeteren.   

Risicofactoren vroeg identificeren  
In het eerste deel van haar proefschrift gebruikte Van ’t Boveneind-Vrubleuskaya langetermijndata uit het Nederlands Tuberculose Register. Aan de hand van deze data stelde ze de risicofactoren van verlengde en niet-succesvolle TB-behandeling bij verschillende patiënten vast. Door risicofactoren in een vroeg stadium te identificeren, kunnen passende maatregelen worden genomen om de impact ervan te verminderen en de behandelresultaten van TB te verbeteren.


De effectiviteit van antibioticum levofloxacine   
In het tweede deel van haar proefschrift beoordeelde Van ’t Boveneind-Vrubleuskaya hoe goed het antibioticum levofloxacine werkt voor TB. Ze onderzocht de relatie tussen de hoeveelheid levofloxacine in het bloed en de effectiviteit en bijwerkingen. Hiervoor combineerde en analyseerde ze gegevens van eerdere studies. Ook onderzocht ze bij patiënten met een zeer resistente vorm van TB of ze voldoende van het antibioticum in hun bloed hadden om de bacterie te doden.   

Op basis van dit onderzoek concludeert Van ’t Boveneind-Vrubleuskaya dat de hoeveelheid levofloxacine in het bloed verschilt per patiënt. Ze stelt dat controle van deze waarde en het meten van gevoeligheid van de bacterie voor het antibioticum noodzakelijk is om de dosering aan te passen en daardoor de behandeling te optimaliseren.

Interesse in het proefschrift? Deze is hier beschikbaar of neem contact op via: natasha.boveneind@ggdhaaglanden.nl

Toolkit Wijzer in de Wijk

In het ZonMw project Wijzer in de Wijk zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden met kennispartners aan de slag gegaan met het terugdringen van gezondheidsachterstanden in wijken. Dat resulteerde in de toolkit Wijzer in de Wijk.
De toolkit biedt handreikingen, tools, instrumenten, tips, good practices en praktijkvoorbeelden die een participatieve, lerende aanpak en integrale samenwerking in de wijk bevorderen. Bent u beleidsmaker bij een gemeente, sociaal makelaar, manager van een wijksamenwerkingsverband, of werkzaam bij een welzijnsorganisatie in een wijk of gemeente?

Kijk dan eens hier.

Forensisch team start letselspreekuur voor slachtoffers geweldsincident of verkeersongeval

GGD Hollands Midden en GGD Haaglanden zijn een letselspreekuur gestart voor slachtoffers die bij de politie aangifte hebben gedaan van een geweldsincident of verkeersongeval. Het spreekuur beoogt de dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren door het onderzoek in de juiste setting en door de juiste professionals (forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen) te laten plaatsvinden. Daardoor worden de behandelrelatie en onafhankelijkheid van behandelaars geborgd. Het inrichten van 1 centraal loket bevordert bovendien de samenwerking met ketenpartners, efficiëntie en kwaliteit van het onderzoek.
 
Het spreekuur vindt plaats:

  • iedere maandagmiddag (13.00-16.00) en donderdagochtend (10:00 tot 13:00);
  • bij GGD Haaglanden, locatie Westeinde 128 in Den Haag.

Werkwijze
Nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie, verwijst de politiebeambte het slachtoffer door naar het letselspreekuur. De politie kan met toestemming de aangifte en gegevens van het slachtoffer doorgeven per e-mail. Het slachtoffer kan ook zelf een afspraak maken bij de GGD via het telefoonnummer 070 3537183.
 
Meer informatie? Neem contact op via: forgen@ggdhaaglanden.nl

Nieuwe gratis e-learnings van GGD Haaglanden met accreditatie voor artsen en verpleegkundigen

Wist u dat de GGD Haaglanden haar eigen leerplatform heeft met e-learnings voor professionals? Alle e-learnings zijn geaccrediteerd en hier gratis te volgen. Op dit moment bieden we vanuit de afdeling Leefomgeving 3 e-learnings aan:

E-learning Luchtkwaliteit en gezondheid (90 min)
Schone lucht is essentieel voor onze gezondheid. In de e-learning Luchtkwaliteit en gezondheid kunt u als medische professional meer leren over de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid, welke mensen extra gevoelig zijn en waar goede informatie over luchtkwaliteit is te vinden. Na de e-learning kunt u patiënten nog beter adviseren om blootstelling aan ongezonde lucht te verminderen.

Ga hier naar de e-learning.


E-learning Gezond wonen (60 min)  
Professionals komen soms in woningen met een ongezond binnenklimaat. Deze e-learning gaat in op vocht en schimmel, gevaarlijke stoffen en hinder van geur, geluid en hitte. Na deze e-learning kunt u signalen van een ongezond binnenmilieu herkennen en met praktische adviezen bewoners helpen om hun huis gezonder te maken.
Ga hier naar de e-learning.

E-learning Koolmonoxide (30 min)
Wanneer een verbrandingstoestel niet goed werkt kan er koolmonoxide in de woning vrijkomen. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot gevaarlijke situaties. In deze e-learning leert u bij welke gezondheidsklachten u alert moet zijn, hoe u kunt herkennen dat een verbrandingstoestel niet goed werkt en welke acties u dan kunt ondernemen.
Ga hier naar de e-learning.

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH: www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

Midwinterdag ‘gezond(er) oud(er)’ worden – NIEUW

We worden gemiddeld steeds ouder en de zorg wordt steeds intensiever en kostbaarder. Maar de groei van de zorg heeft een grens en daar lopen wij als zorgprofessionals nu tegenaan. Dat werd tijdens de coronapandemie glashelder. Een manier om de zorgvraag in te dammen is om met preventie meer gezondheidswinst te behalen. En daarmee gezonder oud te worden en gezond ouder te zijn. Daarom heeft VWS in 2022 het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gelanceerd met veel aandacht voor vitaliteit. Ook is in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) uit 2022 veel nadruk op preventie en is in 2023 van en voor gemeenten, GGD’en en zorgverzekeraars het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gesloten met VWS. Deze beleidskaders vormen het uitgangspunt van deze midwinterdag. Het wordt een levendige dag waarin we bespreken hoe we de kansen van WOZO, IZA en GALA kunnen benutten om de preventieve ouderenzorg beter te maken en zo de midwinterblues te verjagen.

Voor wie: professionals in de public of occupational health, zoals artsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, staf-/beleidsmedewerkers.

Data:        17 januari 2024
Kosten:    € 300
Locatie:    Online

https://www.nspoh.nl/midwinterdag-gezonder-ouder-worden/

De vertrouwde adviseur

Wil je dat jouw organisatie een sterkere rol krijgt in advisering? Of ben je als (medisch) professional expert in het sociale of fysieke domein en wil je meer impact? In deze module verbind je jouw dagelijkse praktijk aan concrete acties om je te ontwikkelen tot een vertrouwde adviseur.
Voor wie: beleidsmedewerkers, adviseurs en onderzoekers bij een GGD of Veiligheidsregio

Data:        5 en 19 februari en 4 maart 2024 (9.30–13.00 uur)
Kosten:    € 735
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/de-vertrouwde-adviseur-5/

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. In deze module leer je de inhoud én de breedte van de (samenwerkings-)partijen in korte tijd doorgronden.
Voor wie: bestuurders, directeuren en managers met een nieuwe functie in de public health die hun kennis over public health op strategisch niveau op peil willen brengen of willen opfrissen.

Data:        9 en 16 januari, 13 februari, 5, 19 en 26 maart en 2 april 2024 (17.00–21.00 uur)
Kosten:    € 2.217
Locatie:    Utrecht (en/of online)

https://www.nspoh.nl/managers-verkennen-publieke-gezondheidszorg-een-stoomcursus-6/

Haal meer uit je vergaderingen

Wil jij praktische handvatten hoe effectiever te vergaderen binnen jouw organisatie? Naast praktische tips van de docenten ga je met de andere deelnemers in groepjes zelf aan de slag. Je ontdekt meer over valkuilen en jouw eigen rol in de vergadering. Schrijf je snel in voor deze nieuwe nascholing.
Voor wie: professionals in de public of occupational health die handvatten zoeken hoe je binnen de organisatie efficiënter en leuker kunt vergaderen.

Data:        25 januari 2024 (13.20–16.30 uur)
Kosten:    € 244
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/haal-meer-uit-je-vergaderingen-4/

Ethiek in de publieke gezondheidszorg

Sta je wel eens stil bij morele kwesties die spelen in de publieke gezondheid? Wil jij meer leren over deze zorgethiek? Wil je praktische handvatten om morele afwegingen te kunnen maken? Leer hoe je beleid en ethiek in de publieke gezondheidszorg combineert!
Voor wie: professionals, beleidsmedewerkers en leidinggevenden in de public health

Data:        6 en 27 maart 2024   
Kosten:    € 954
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/ethiek-in-de-publieke-gezondheidszorg-7/

6

x

Data:        21 september en 2 oktober 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken-7