gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage volwassenen en ouderen (18 jaar en ouder) met overgewicht.

Overgewicht kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Ziekten en aandoeningen die samenhangen met overgewicht zijn onder andere suikerziekte, hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, aandoeningen van bewegingsstelsel en ademhalingswegen, onvruchtbaarheid en psychische aandoeningen. Het risico op deze ziekten en aandoeningen stijgt naarmate de BMI (Body Mass Index [*], een indicator voor hoe gezond het gewicht is in relatie tot de lengte), of de buikomvang toeneemt. De gezondheidsgevolgen van overgewicht zijn extra groot als men al vanaf jonge leeftijd kampt met overgewicht. Daarnaast kan men te maken krijgen met discriminatie en stigmatisering. Dit kan bij zowel volwassenen als jongeren leiden tot een slecht zelfbeeld, eenzaamheid en spanning. 1 In de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is de deelnemers naar hun gewicht en lengte gevraagd en met die gegevens is de BMI berekend. Daaruit blijkt dat in Haaglanden bijna de helft (48%) van de inwoners van 18 jaar en ouder overgewicht heeft; 33% heeft matig overgewicht en 15% heeft ernstig overgewicht. Het percentage inwoners met overgewicht varieert van 39% in Delft tot 55% in Zoetermeer.   

Het percentage inwoners in Haaglanden met overgewicht is vergelijkbaar met landelijk (afgerond 50% overgewicht, waarvan 35% matig en 16% ernstig overgewicht). Vergeleken met de meting in 2020 is er weinig verandering in het percentage inwoners met overgewicht.  

Bijna de helft van de volwassenen in Haaglanden heeft overgewicht

Meer mannen dan vrouwen hebben overgewicht (51% versus 46%). Bij de 18- tot en met 34-jarigen is het percentage inwoners met overgewicht veel lager (32%) dan bij de 35- tot en met 64-jarigen (54%) en de 65-plussers (55%).  
Hoe hoger opgeleid, hoe lager het percentage met overgewicht. Van de inwoners met een lage opleiding heeft 60% overgewicht versus 50% van de inwoners met een middelhoge opleiding en 40% van de inwoners met een hoge opleiding. Van de inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft 55% overgewicht versus 46% van de inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.
Meer gehuwden/samenwonenden dan alleenstaanden hebben overgewicht (55% versus 43%).  
De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een extra Gezondheidsmonitor die in het najaar van 2022 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met het RIVM en het CBS. Het is bedoeld om extra inzicht te krijgen in de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen tijdens en na de coronapandemie. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl.

Referenties

  1. RIVM: VZinfo.nl. Overgewicht: gevolgen [Online]. (Bezocht op 7 sep 2023); Hier online beschikbaar.