redactioneel

Redactioneel

Veel mensen slapen minder dan de aanbevolen slaapduur. Vooral bij pubers en jongvolwassenen komen slaapklachten voor. Volgens mij is er in het Epidemiologisch Bulletin niet eerder een artikel over slaapproblemen verschenen. ­Aandacht voor een gezond slaappatroon is ook nog relatief nieuw voor scholen en gemeenten. Er is echter steeds meer duidelijk over de effecten van ongezond gedrag op onder andere leerprestaties en leefstijl. En daarmee op de gezondheid van de jongere nu én in de toekomst. Mooi daarom dat dit septembernummer kan starten met een artikel over slapen. U leest hierin over de fysiologie van slapen, over de gevolgen van slecht slapen, en welke interventies via de Gezonde Schoolaanpak op en rond school kunnen worden ingezet.

Een ander artikel dat ik graag onder uw aandacht breng is het artikel over MDA++. Dit is een multidiciplinaire aanpak voor de meest ernstige en structurele vormen van ­huiselijk geweld en kindermishandeling. Waar ‘gewoon’ huiselijk geweld al moeilijk te stoppen is, bestaan er ook gezinnen waarin de situatie heel complex is. Al jaren geleden kwamen voorbeelden van waar het mis gaat in het nieuws. En iedere hulpverlener die betrokken is bij complexe gezinsproblematiek, kent situaties die zijn of haar mogelijkheden te boven gaan. Sinds 2018 is er in de regio Haaglanden gestart met MDA++. Uit het artikel blijkt wel hoe gedegen de aanpak in onze regio wordt geïmplementeerd. Op basis van tussentijdse evaluaties wordt het proces aangepast om zo steeds verder te verbeteren. In de afgelopen 3,5 jaar heeft MDA++ steeds meer de beoogde vorm gekregen. Nog steeds zal het veel tijd, creativiteit en geduld vragen om de complexe situaties waar MDA++ mee wordt geconfronteerd om te vormen tot duurzame, relatief veilige situaties. Dit is dan ook een aanpak van de lange adem. De MDA++-aanpak lijkt hierbij een belangrijke stap in de goede richting.


Wat de nieuwe wet Koa gaat brengen voor het percentage problematisch gokken en gok­­verslavingen is nog onbekend. Het artikel over gokken geeft een eerste inkijk in wat Brijder ziet gebeuren, naast informatie over de wet Koa en de bedoeling hierachter.


Tot slot. Leest u de papieren versie, dan adviseer ik u om de online versie te bekijken. Deze ­verschijnt niet meer als pdf van de drukwerk­uitgave, maar als ‘e-zine’. Persoonlijk vind ik het een prachtige, compacte en toegankelijke vernieuwing van een bulletin dat al 57 jaar bestaat. De redactie hoopt van harte dat u er met genoegen in leest en bladert. Aarzel niet ons het te laten weten als u de drukwerkversie wilt verruilen voor deze online uitgave. Ook uw reacties – positief, opbouwend of kritisch – zijn van harte welkom!

Irene van der Meer,

Hoofdredacteur

Nog niet geabonneerd?
Meld je nu aan!