colofon

September 2022, 57ste jaargang nr. 3

REDACTIE

drs. Mary P.H. Berns, GGD Haaglanden, (kernredacteur)

dr. Prataap K. Chandie Shaw, internist, Haaglanden Medisch Centrum

Liesbeth M. van Dalen, (redactiesecretaris/eindredacteur)

Thomas Eckhardt MPH, arts, GGD Haaglanden (kernredacteur)

drs. Joop de Jong, psychiater, PsyQ /Parnassia Groep

dr. ir. Irene M. van der Meer, GGD Haaglanden (hoofdredacteur)

drs. Regina M. van der Meer, GGD Haaglanden (kernredacteur)

dr. Richard Starmans, huisarts

drs. Ellen C. van Veen, arts M&G, jeugdarts, JMO Den Haag

drs. Janine E.C.M. Vervoordeldonk, GGD Haaglanden

drs. Erica Vlagsma, GGD Haaglanden (kernredacteur)

Bekijk en download
de PDF van
deze editie

redactieadres

Redactieadres: GGD Haaglanden, Postbus 16130, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres: Westeinde 128, Den Haag

Meerdere exemplaren kunnen worden besteld bij GGD Haaglanden.

Telefoon: (088) 355 01 00.

e-mail: epibul@ggdhaaglanden.nl

Epidemiologisch Bulletin op internet

www.ggdhaaglanden.nl/epibul

Vormgeving

Haagsblauw

Fotografie

GettyImages

Sander Foederer Fotografie

Shutterstock

Uitgave

GGD Haaglanden

Technische realisatie

H5mag, Den Haag

Nog niet geabonneerd?
Meld je nu aan!

Het Epidemiologisch Bulletin is een kwartaal-uitgave van GGD Haaglanden. Het blad heeft een semi-wetenschappelijk karakter en belicht de uitkomsten van recent epidemiologisch onderzoek op het terrein van de volksgezondheid. Daarnaast bevat het Bulletin artikelen over gezondheidsproblemen in de regio Haaglanden en het beleid dat wordt gevoerd om deze problemen het hoofd te bieden.


De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van het Bulletin. Overname van artikelen is in vele gevallen mogelijk in overleg met de redactie. De richtlijnen voor auteurs kunnen op het redactiesecretariaat worden opgevraagd.


U kunt per mail aan ons doorgeven of, en zo ja, hoe u (per post of digitaal) het Epidemiologisch Bulletin kosteloos wilt ontvangen: epibul@ggdhaaglanden.nl.


Wilt u bij een afmelding, als u het blad niet meer wilt ontvangen of in het vervolg liever per e-mail, alstublieft ook uw adresgegevens invoeren? Dat maakt het eenvoudiger om uw gegevens uit het adressenbestand te kunnen verwijderen.


ISSN 0921-6219