gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage jongeren uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs dat nog steeds last heeft van persoonlijke gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt in de coronaperiode.

Coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van scholen, ­digitale lessen en 1,5 meter afstand houden, grijpen diep in op het dagelijks leven van jongeren.

Ook persoonlijke gebeurtenissen die jongeren hebben mee­gemaakt tijdens de coronaperiode kunnen grote impact hebben. Het gaat dan om gebeurtenissen als in quarantaine gaan, het doormaken van corona, in het ziekenhuis liggen door corona of door een andere ziekte, naasten die corona hebben gehad, in het ziekenhuis hebben gelegen of zijn overleden aan corona of aan iets anders maar ook vermindering van werk of inkomen voor (een van) de ouders.

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 blijkt dat in ­Haaglanden bijna driekwart (73%) van de jongeren (leerlingen uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs) een dergelijke persoonlijk gebeurtenis tijdens de coronaperiode heeft meegemaakt. Dit percentage varieert van 71% in Rijswijk tot 78% in Westland*.

Eén op de vijf jongeren (20%) geeft aan nog steeds last te hebben van gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt in de corona­periode. Dit percentage varieert van 17% in Leidschendam-­Voorburg tot 22% in Westland. Met deze jongeren gaat het over het algemeen minder goed. De landelijke cijfers zijn vergelijkbaar.

De persoonlijke gebeurtenis die door de jongeren het meest is gemeld is het zelf in quarantaine zijn geweest (50%)

De persoonlijke gebeurtenis die door de jongeren het meest is gemeld is het zelf in quarantaine zijn geweest (50% van de ­jongeren) gevolgd door een naaste die corona heeft gehad (39%) of zelf corona hebben gehad (19%). Een naaste die in het ziekenhuis heeft gelegen door corona wordt door 10% van de jongeren genoemd en 7% meldt dat een naaste is overleden aan corona. Negen procent van de jongeren geeft aan dat (een van de) ouders minder werk of inkomen hadden.


De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een extra Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland om de gevolgen van de coronapandemie op gezondheid en welzijn van jongeren in kaart te brengen. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl.

* Voor de gemeenten Delft en Midden-Delfland zijn geen cijfers beschikbaar; te weinig jongeren uit deze gemeenten hebben meegedaan aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021