Korte berichten

Elk mens telt! Evenveel? - afscheidsrede van Maria van den Muijsenbergh

Op 29 juni 2023 gaf ‘straatdokter’ Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar aan de Radboud Universiteit (Faculteit der Medische Wetenschappen) haar afscheidscollege: Elk mens telt! Evenveel?
Haar leerstoel ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ is mogelijk gemaakt door Pharos, het expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen.


De rede is hier te downloaden: https://www.pharos.nl/kennisbank/elk-mens-telt-evenveel/

26 september: ‘Wat mogen we vragen’: Jubileumsymposium CEG & Els Borst Lezing

Het Centrum Ethiek en Gezondheid (CEG) nodigt u uit voor het 20-jarige jubileumsymposium gecombineerd met de 10e Els Borst Lezing.


Het symposium gaat over verschillende ethische aspecten van schaarste. In deelsessies komen de volgende onderwerpen aan bod: krapte in de zorg, global health, duurzaamheid in de zorg, mantelzorg en Code Rood.


De Els Borst Lezing wordt dit jaar voor de 10e maal georganiseerd en is onderdeel van het programma. Ernst Kuipers (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ingrid Robeyns (Hoogleraar Geesteswetenschappen) en Teun Toebes (Zorgvernieuwer die pleit voor meer menselijkheid in ons zorgsysteem en onze samenleving) gaan in op de vraag: Wat mogen we vragen, nu en in de toekomst?

Wanneer en waar?
Dinsdag 26 september 2023
13.00 – 18.00 uur
Beeld & Geluid
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag


Aanmelden kan via: deze link.

8 tot en met 11 november: jaarlijkse European Public Health (EPH) Conferentie

In Dublin vindt dit jaar voor de 16e keer de European Public Health (EPH) conference plaats. De conferentie brengt Europese wetenschappers, ngo’s en andere organisaties samen om kennis uit te wisselen over uitdagingen in de publieke gezondheid. Het thema is dit keer: Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity.


Meer informatie over de conferentie en registratie hiervoor vindt u hier: https://ephconference.eu/

Gezondheid en welzijn van Haaglandse 18-plussers tijdens en na de coronapandemie

In de regio Haaglanden ervaren volwassen inwoners hun gezondheid als minder goed dan 2 jaar eerder. Dit is één van de bevindingen uit de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Waar in 2020 78% van de mensen aangaf de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, is dit in 2022 gedaald naar 68% van de inwoners. Mensen die meer moeite hebben met rondkomen, ervaren hun gezondheid als minder goed vergeleken met mensen die geen moeite hebben met rondkomen.

De GGD’en, het RIVM en het CBS onderzochten de gezondheid en het welzijn van volwassenen van 18 jaar en ouder tijdens en na de coronapandemie met de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. De monitor is in de regio Haaglanden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden. Omdat alle GGD’en deelnemen, is het mogelijk de resultaten van dit onderzoek op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken.


Alle uitkomsten van het onderzoek zijn te vinden op de Gezondheidsgids van GGD Haaglanden. In dit nieuwsbericht leest u voor welke onderwerpen er resultaten beschikbaar zijn: Link hier beschikbaar.


Ook zijn er profielen opgesteld per gemeente.  Link hier beschikbaar.

Preventie revisited: Gezond gedrag vraagt om een gezonde leefomgeving - inaugurele rede Prof. Dr. L.A.M. van de Goor 

Op 7 juli 2023 vond aan de Tilburg University de inaugurele rede van Prof. Dr. L.A.M. van de Goor plaats. Professor van de Goor sprak over het verkleinen van de gezondheidskloof, meer in het bijzonder: hoe ‘wicked problems’ in de public health vanuit een collectieve en integrale benadering kunnen worden aangepakt. Zo gaat het bijvoorbeeld bij het bevorderen van gezond gedrag niet alleen over individuele gedragsverandering, maar vooral over de impact van de sociale en fysieke leefomgeving, kansenongelijkheid in onderwijs en werk, armoede en schuldenproblematiek op ervaren gezondheid en welbevinden. Een digitale versie van het redeboekje is op te vragen via library@uvt.nl.

Nieuwe landelijke crisisorganisatie LFI

Om bestrijding van grote uitbraken van infectieziekten sneller te kunnen opschroeven en centraal te opereren, is medio 2023 de nieuwe landelijke crisisorganisatie LFI (Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding) opgezet. De LFI is onderdeel van het RIVM en werkt nauw samen met GGD’en, het ministerie van VWS en andere organisaties die zich bezighouden met infectieziektebestrijding. Het opschalen en aansturen bij uitbraken en het aansturen van de voorbereiding op grote uitbraken, zijn de hoofdtaken van de LFI.


Meer informatie over de LFI is hier te lezen: https://www.rivm.nl/lfi

‘Alle begin is hectisch’ - en andere verhalen over de bestrijding van corona

Op de website www.wijwaren­erbij.nl staan verhalen over hoe de landelijke coronabestrijdingsorganisatie de 25 GGD’en heeft ondersteund bij het indammen van het virus. Aan het woord zijn mede­werkers van GGD GHOR Nederland, CPO en LCCB, en er zijn ook bijdragen van GGD’ers. Het aanbod op de site is divers: geschreven artikelen, video’s, podcasts en een fotoserie.

Gezondheid en zorg- en ondersteuningsbehoefte Oekraïense ontheemden in Nederland

In april en mei 2023 hebben onderzoekers van 10 GGD’en, waaronder GGD Haaglanden, 64 interviews gehouden met medewerkers van GGD’en, GHOR-­bureaus en gemeenten. Deze interviews leveren vanuit verschillende perspectieven signalen op over de gezondheid van en het zorg- en ondersteuningsaanbod voor de Oekraïense ontheemden in Nederland.


Daaruit komt naar voren dat het naar omstandigheden goed gaat met hun algemene gezondheid. Een dagelijkse structuur, waarin ze werken of naar school gaan, heeft een positief effect. Tegelijkertijd lijken het ‘uit de ergste overlevingsstand komen’, het langdurig leven in een stressvolle situatie en een gebrek aan perspectief te zorgen voor een toename van mentale gezondheidsklachten. Mensen die voor hun vlucht al (mentale) gezondheidsproblemen hadden en kinderen en jongeren zijn daarbij extra kwetsbaar.


Lees het nieuwsbericht op de website van GGD GHOR en download hier de factsheet: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/vooral-mentale-problemen-bij-oekraiense-ontheemden/

Wie houdt het hoofd (niet) koel?

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving heeft in juni 2023 een rapport en factsheet gepubliceerd met aanbevelingen omtrent hitte in en om woningen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen meerdere GGD’en en onderzoeksinstellingen. Voor het onderzoek hebben 140.000 mensen een vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de Nederlanders in 2020 niet goed verkoeling kon vinden in hun woning, tuin of buurt. De verwachting is dat dit probleem met de hetere zomers zal toenemen. Wie zijn nou de groepen die de meeste problemen met hitte in en om de woning hebben?


Lees het volledige onderzoeksrapport op: https://awgl.nl/projecten/verkoeling-bij-hitte.

Cursussen NSPOH

De Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) is gespecialiseerd in onderwijs op (post)academisch niveau en biedt opleidingen en trajecten aan professionele organisaties op het brede terrein van maatschappij en gezondheid, arbeid en gezondheid en sociale zekerheid. De komende maanden organiseert NSPOH onder andere de volgende cursussen/bijeenkomsten.

Inlichtingen over alle cursussen en opleidingen bij NSPOH: www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl.

Leergang toekomstgerichte publieke gezondheid

Ben jij op zoek naar hoe je je rol als GGD-professional in de regio kunt verstevigen en samen met anderen de ingewikkelde problemen hanteerbaar kunt maken? Doe dan mee aan deze zevendaagse opleiding.
Voor wie: ambitieuze professionals, beleidsadviseurs of projectleiders die graag uitgedaagd en verleid worden om anders te denken. Je vindt het leuk om je eigen expertise te delen. Je kijkt vooruit en wil een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige public health, het liefst samen met anderen.

Data:        2 en 3 oktober, 6 november, 11 december 2023, 15 januari, 26 februari en 25 maart 2024
Kosten:    € 4200
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/leergang-toekomstgerichte-publieke-gezondheid-2

Helder denken over doelen

Heb je een ambitieus doel voor ogen voor jouw team of organisatie, maar raak je verstrikt in de uitwerking? Gun jezelf het plezier van deze masterclass, waarin je leert te werken met een Doelenladder.
Voor wie: iedereen die ambities wil vertalen naar effectieve plannen, zoals sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam op het gebied van de volksgezondheid, zoals beleids­medewerkers en onderzoekers.

Data:        6 oktober 2023
Kosten:    € 450
Locatie:    Zwolle

https://www.nspoh.nl/helder-denken-over-doelen-3

Schrijfvaardigheid en argumentatie

Schrijven is voor veel professionals in de publieke gezondheidszorg een belangrijk onderdeel van het werk. Om de inhoud van een tekst goed voor het voetlicht te krijgen, is toegankelijk en doeltreffend schrijven cruciaal. Leer hoe je overtuigende (beleids-) teksten schrijft. Bijvoorbeeld adviezen, publicaties, notities, artikelen en visiedocumenten.  
Voor wie: sociaal geneeskundigen, gezondheidswetenschappers en andere professionals in de public & occupational health, die hun kwaliteiten als schrijver van overtuigende (beleids-)teksten willen verbeteren. 

Data:        19 oktober, 2 en 23 november 2023
Kosten:    € 1470
Locatie:    online

https://www.nspoh.nl/schrijfvaardigheid-en-argumentatie-23

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie

Iedereen wil gezond oud worden. Tegelijkertijd probeert de overheid de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Preventie in de gezondheidszorg is dus een belangrijk onderwerp in de hedendaagse maatschappij. Leer meer over de kansen en de effectiviteit van gezondheidsbevordering!
Voor wie: professionals, beleidsmedewerkers en leiding­gevenden in de public health

Data:        9, 16, 23, 29 en 30 november, 7 en 21 december 2023
Kosten:    € 4340
Locatie:    Utrecht en online

https://www.nspoh.nl/publieke-gezondheidszorg-kansen-en-effectiviteit-van-preventie-groep-2

Professioneel presenteren

Boeiend en overtuigend presenteren kun je leren. Wil je leren hoe je een aansprekende, interactieve presentatie geeft? Zonder dat je nog last hebt van plankenkoorts? Doe dan deze module.
Voor wie: professionals in de publieke of bedrijfsgezondheid die zich (verder) willen bekwamen in het geven van presentaties voor groepen.

Data:        13 en 20 november 2023    
Kosten:    € 905
Locatie:    Utrecht

https://www.nspoh.nl/professioneel-presenteren-3-4

6

x

Data:        21 september en 2 oktober 2023

Kosten:    € 900

Locatie:    Utrecht

www.nspoh.nl/lobbyen-en-netwerken-7