gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage jongvolwassenen in Haaglanden (16-25 jaar) dat in de laatste 4 weken cannabis heeft gebruikt.

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking die de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. Cannabis (wiet en hasj) wordt volgens de Opiumwet beschouwd als softdrug. 1 Gebruikers ervaren cannabis meestal als rustgevend, ontspannend, en geest­verruimend. Maar het middel kan ook angst en psychotische symptomen veroorzaken, luchtwegen beschadigen en verslavend zijn. 2


De mate van cannabisgebruik onder jongvolwassenen (16-25 jaar) in Haaglanden, is in kaart gebracht op basis van zelfrapportage in de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.


In Haaglanden gaf 1 op de 6 jongvolwassenen (16%) aan recent (de laatste 4 weken) cannabis te hebben gebruikt. Het percentage Haaglandse jongvolwassenen dat recent cannabis heeft gebruikt varieert van 7% in Westland tot 21% in Delft (figuur 1). Het percentage jongvolwassenen in Haaglanden dat recent cannabis heeft gebruikt is vergelijkbaar met landelijk (beiden 16%).

Eén op de zes jongvolwassenen heeft recent cannabis gebruikt

Bij deze leeftijdsgroep in Haaglanden hebben meer mannen dan vrouwen recent cannabis gebruikt (19% versus 13%).


Minder 16-17-jarigen en 21-25-jarigen hebben recent cannabis gebruikt vergeleken met de 18-20-jarigen: 12% bij de 16-17-jarigen, 21% bij 18-20-jarigen en 16% bij de 21-25-jarigen. Tussen de opleidingsniveaus zijn weinig verschillen in recent cannabisgebruik: 15% bij jongvolwassenen met een mbo-­opleiding, 16% bij degenen met een hbo-opleiding en 17% bij degenen met een wo-opleiding.


De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een extra Gezondheidsmonitor die in het voorjaar en de zomer van 2022 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, om de gevolgen van de coronapandemie op gezondheid en welzijn van jong­volwassenen (16-25 jaar) in kaart te brengen. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl

Referenties

  1. Overheid.nl. Opiumwet. [Online] (bezocht op 01 jun 2023). Hier online beschikbaar.
  2. Drugsinfo.nl. Hasj en wiet: Risico’s. [Online] (bezocht op 01 jun 2023). Hier online beschikbaar.