redactioneel

Gastredactioneel

Kijk niet om… of toch wel?

Op mijn werkkamer hangt de tekst van het lied van Joep ‘Kijk niet om’. Hij geeft ons daarin het advies om vooral vooruit te kijken, want ‘als je omkijkt ga je botsen’. Het is een levenswijsheid die iedereen letterlijk en figuurlijk wel heeft ervaren. Gevallen met de fiets omdat je omkeek, gebotst in je relatie omdat je niet kon vergeten, of de hoop verloren omdat er te veel narigheid op je pad kwam. Het is zeker verstandig om zijn advies op te volgen. Toch ga ik omkijken nu ik stop na bijna tien jaar werken als eindredacteur en redactiesecretaris van het Epidemiologisch Bulletin. Ik ga niet botsen, want kijk met veel plezier terug.

Waarom? Omdat ik als ‘externe’ heb mogen zien hoe ongelofelijk veel kennis, inzet en betrokkenheid medewerkers van de GGD hebben. Er is zoveel ‘publieke gezondheid’ waar de GGD zich voor inzet. Van gezonde school en aandacht voor overgewicht tot seksuele gezondheid en valpreventie voor ouderen. Van middelengebruik tot leefomgeving en van voortijdige babysterfte tot inspectie kinderopvang. Bij veel artikelen heb ik me gerealiseerd dat de gemiddelde burger, en wellicht ook professional, daar (vrijwel) geen weet van heeft. Vaak heb ik in mijn omgeving ‘uit onkunde geuit commentaar’ kunnen weerleggen omdat ik wist wat er wel gebeurt. Ik kon vertellen over het aandeel van de GGD in de grootschalige rampenoefening in het Ado-stadion, over het bananenbootje als voorbeeld voor gezonde traktaties op school, en over e-health voor ouderen met de robot die je zegt dat het tijd is voor je pillen. Langs deze weg mijn dank voor al die opgedane kennis.

Ook kijk ik graag terug vanwege het vertrouwen van zoveel auteurs wanneer ik ‘aan hun tekst ging zitten’. Dat is niet niks, want een artikel schrijven is een topprestatie. Altijd keken we samen naar het belang van de lezer: kan het met minder werkwoorden, kan het actiever en kan het korter. Je denkt dat de lezer al bepaalde kennis heeft, maar is dat wel zo. Met steeds de insteek: kijk niet alleen naar je boodschap, maar ook naar hoe je hem overbrengt. Langs deze weg mijn dank aan al die auteurs. Blijf schrijven en je kennis delen!  

Met genoegen kijk ik terug op de ‘Grote Redactie’. Daarin zitten, naast de interne redactie van de GGD, vijf externe deskundigen vanuit de GGZ, ziekenhuiswereld, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en jeugdgezondheidszorg. Met een kritische blik beoordelen ze artikelen op volledigheid, juistheid en leesbaarheid. Dus weet dat ook de inhoud van dit bulletin met veel zorgvuldigheid tot stand is gekomen.  

Tot slot ter illustratie twee grote veranderingen in tien jaar tijd. Ten eerste de ‘meldingen infectieziekten’: waren dat er in de eerste drie kwartalen van 2012 1.047, in 2022 waren dit totaal 325.919 meldingen. En ten tweede het uiterlijk: van een ‘pdf van het drukwerk’ naar een E-zine van grote klasse!  

Ik feliciteer mijn opvolgster Nelly van der Meer van harte met haar nieuwe baan.

Lezers, auteurs en redacties: blijf trots op dit bijna 60-jarig bulletin. 

Liesbeth van Dalen

Nog niet geabonneerd?
Meld je nu aan!