gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage jongeren uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs dat dagelijks minimaal één uur beweegt.

Voldoende beweging verlaagt het risico op onder andere chronische ziekten zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten en op depressieve symptomen. De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid. Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar is de richtlijn om een uur per dag matig intensief te bewegen en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Bewegen is niet alleen sporten, al dan niet in clubverband,maar omvat bijvoorbeeld ook fietsen of wandelen naar school.
 
Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 blijkt dat in Haaglanden maar een op de zes (16%) jongeren (leerlingen uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs) dagelijks minimaal één uur beweegt. Dit percentage varieert van 12% in Rijswijk tot 19% in Leidschendam-Voorburg. [*]  In Nederland is het percentage jongeren dat dagelijks minimaal één uur beweegt eveneens 16%; dit is een daling vergeleken met 2015 (toen 20%) en 2019 (18%).
Bijna driekwart van de Haaglandse jongeren (71%) sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool (landelijk is dit 74%) en 77% fietst of wandelt naar school of stageadres (landelijk: 85%). 

Maar 16% van de jongeren (leerlingen uit de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs) in Haaglanden beweegt dagelijks minimaal één uur.

Meer jongens (18%) dan meisjes (13%) bewegen dagelijks minimaal één uur, er zijn geen verschillen naar leerjaar en schoolniveau.
Meer jongeren op het havo/vwo, meer jongens en iets meer leerlingen uit klas 2 sporten bij een club, vereniging of sportschool of fietsen/wandelen naar school of stageplek vergeleken met jongeren op het vmbo, meisjes of leerlingen uit klas 4.  

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een extra Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland om de gevolgen van de coronapandemie op gezondheid en welzijn van jongeren in kaart te brengen. Meer resultaten van deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd zijn te vinden op gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl