gezondheid in cijfers

De figuur toont het percentage volwassenen en ouderen (18 jaar en ouder) dat (heel) veel stress ervaart.

Iedereen ervaart weleens stress. Stress hoort bij het leven en een gezonde dosis stress is zelfs noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. Stress kan helpen bij het reageren op bedreigende situaties, creatief zijn en leveren van topprestaties. Regelmatige blootstelling aan een hanteerbare dosis stress maakt mensen weerbaarder en houdt het lichaam en brein in conditie. Wanneer de stress te veel wordt of te lang duurt, kan het leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Bij hevige stress die langdurig aanhoudt, spreken we van chronische stress.


In de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is aan de deelnemers gevraagd of ze in de laatste 4 weken last hadden gehad van stress. Bijvoorbeeld door werk/ studie, opvoeding, gezondheid, mantelzorg, geldzaken, of sociale media. Daaruit blijkt dat in Haaglanden een kwart (24%) van de inwoners van 18 jaar en ouder veel (19%) of heel veel (5%) stress ervaart op 1 of meerdere gebieden. 32% ervaart (bijna) geen stress en 44% een beetje stress. Het percentage inwoners dat (heel) veel stress ervaart varieert van 15% in Midden-Delfland tot 27% in Den Haag.


Het percentage inwoners in Haaglanden dat (heel) veel stress ervaart ligt iets hoger dan landelijk (21%). Vergeleken met de meting in 2020 is dit percentage ook iets toegenomen (21% in 2020). De top 5 bronnen van stress in Haaglanden zijn: werk (15%), geldzaken (11%), gezondheid (10%), familie of vrienden (9%) en wonen (7%).


Meer vrouwen dan mannen ervaren (heel) veel stress (27% versus 20%). Bij de 18- tot en met 34-jarigen is het percentage inwoners met (heel) veel ervaren stress hoger (34%) dan bij de 35- tot en met 64-jarigen (25%) en veel hoger dan bij de 65-plussers (7%).

Een kwart (24%) van de inwoners van 18 jaar en ouder ervaart veel of heel veel stress op 1 of meerdere gebieden.

Onder inwoners zonder opleiding of met alleen basisonderwijs of een lbo- of mavodiploma, is het percentage dat (heel) veel stress ervaart lager (20%) dan onder inwoners met een mbo-, havo- of vwo-diploma (26%) en een hbo-of wo-opleiding (25%). Van de inwoners die moeite hebben met rondkomen, ervaart 45% (heel) veel stress versus 18% van de inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Het percentage dat (heel) veel stress ervaart is hoger onder alleenstaanden dan onder gehuwden/ samenwonenden (28% versus 19%).


De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een extra Gezondheidsmonitor die in het najaar van 2022 is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het RIVM en het CBS. Het is bedoeld om extra inzicht te krijgen in de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen tijdens en na de coronapandemie.


Meer resultaten van deze Gezondheidsmonitor zijn hier online beschikbaar.

Referenties

  1. RIVM: VZinfo.nl. Overgewicht: gevolgen [Online]. (Bezocht op 7 sep 2023); Hier online beschikbaar.